Croatian English
FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Ovlašteni projektant za radove na konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra

Ovlaštena osoba: TGI d.o.o.

Rješenje izdalo: Uprava za zaštitu kulturne baštine, u Zagrebu 29.listopada 2012.g

Klasa: UP/I-612-08/12-03/0236

Urbroj: 532-04-01-02/3-12-2

 

Ovlaštena osoba: FRANKO GRUBIŠIĆ dipl.ing.građ.

Rješenje izdalo: Uprava za zaštitu kulturne baštine,u Zagrebu 29. listopada 2012.g.

Klasa: UP/I-612-08/12-03/0237

Urbroj: 532-04-01-02/3-12-4