Croatian English
FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Ovlašteni inženjeri građevinarstva

 

Ovlašteni inženjer FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ.

upisan u Imenik ovlaštenih inženjera pod brojem 1654 od 30.09.1999 , 

 Klasa : UP/I-360-01/99-01/1654;Urbroj: 314-01-99-1, Zagreb, 08.10.1999. 

 

Ovlašteni inženjer: GORAN ZIDARIĆ,mag.ing.aedif.

upisan u Imenik ovlaštenih inženjera pod brojem 4333 od 29.09.2009.,

Klasa : UP/I-360-01/09-01/4333; Urbroj: 500-03-09-1, Zagreb, 15.10.2009

 

Projektant suradnik:  IVANA FONOVIĆ građ.teh.

Projektant suradnik: JADRANKA MIKŠA  građ.teh, dipl.ing.sig.