Croatian English
FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Ovlašteni energetski certifikatori

TGI d.o.o. iz Pule, Mletačka 12, OIB:55904075513

Rješenje o ovlaštenju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Klasa: UP/I-360-02/13-18/347, URBROJ: 531-06-13-4, u Zagrebu ,27.rujna 2013.

Radnje i postupke certificiranje provode :

- Franko Grubišić dipl.ing.građ.

- Goran Zidarić mag.ing.aedif.